ACMJ

ACMJ

Action Médias Jeunes is een jongerenorganisatie voor media-educatie die haar doelgroep een bedachtzame en kritische houding tegenover de media wil bijbrengen. Ze organiseert workshops rond media-educatie waar jongeren – die altijd de kern van het project uitmaken – media content lezen, analyseren en produceren. Action Médias Jeunes spitst zich toe op de massamedia maar ook op media die rond het Internet en digitale technologieën zijn ontstaan, zonder de opkomende media te vergeten. Haar educatieve methodes sluiten nauw aan op de gewoonten, leefwereld en kennis van jongeren. Ze moedigen aan om ervaringen uit te wisselen en die ter discussie te stellen om een gezamenlijk leerproces uit te bouwen. Via denkoefeningen over hun mediapraktijken wordt de burgerzin van jongeren aangescherpt en groeit hun engagement binnen een snel evoluerende samenleving.

Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO