Centrum voor Cybersecurity België

CCB

Het Centrum voor Cybersecurity België werd per Koninklijk Besluit opgericht en startte in augustus 2015 haar activiteiten. De bij Koninklijk Besluit opgelegde taken zijn ambitieus en omvangrijk: als nationale autoriteit heeft het CCB de opdracht het Belgische beleid ter zake op te volgen, te coördineren en toe te zien op de uitvoering ervan. Daarnaast zal ze vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid beheren, de coördinatie verzekeren tussen de betrokken diensten en de publieke overheden en de private of wetenschappelijke sector.

Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO