Child Focus

Childfocus

Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, stelt 24/7 alles in het werk om de verdwijning en de seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden maar ook te voorkomen, zowel offline als online. Binnen haar preventiewerk wilt Child Focus kinderen en jongeren ondersteunen, informeren, responsabiliseren en aanleren hoe ze het internet op een veilige en verantwoorde manier kunnen gebruiken om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, waardoor de opportuniteiten gemaximaliseerd worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook belangrijk is om ouders, leerkrachten en hulpverleners te sensibiliseren en te informeren over de voordelen en risico’s van het internet, zodat ze via een positieve insteek hun kinderen of leerlingen kunnen begeleiden en helpen om eventuele moeilijkheden aan te pakken.
Op www.clicksafe.be vinden kinderen en jongeren tal van tips om in alle pret te surfen, terwijl ouders en leerkrachten er een schat aan informatie, opvoedingstips, leermiddelen en onderwijsmateriaal ontdekken. Child Focus focust hierbij vooral op de communicatie-kant van het internet: sociale netwerksites, vrienden online, privacy, online reputatie, seks en internet,… Je kan bij Child Focus ook terecht voor vormingen hierover voor ouders, leerkrachten, politie en preventiewerkers, hulpverleners en iedereen die in contact komt met kinderen en jongeren.
Tot slot heeft Child Focus ook een veilig internetten-hulplijn waarop iedereen die kampt met een probleem of een vraag omtrent het internetgebruik van kinderen en jongeren terecht kan. De gespecialiseerde consulenten van Child Focus luisteren naar de vragen en zoeken naar een oplossing, bieden een luisterend oor of geven advies. Deze hulplijn is gratis bereikbaar via telefoon (116 000), chat (116000.be) of mail.

Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO