Deelnameformulier

Registreer je activiteit via dit formulier. Zo kan iedereen lezen wat jij van plan bent!

datum van de activiteit

DD/MM/JJJJ
Adres van de plaats van de activiteit
Uw activiteit

meerdere keuzes mogelijk

meerdere keuzes mogelijk

Beschrijf uw activiteit in een paar regels

meerdere keuzes mogelijk

meerdere keuzes mogelijk

Registratie voorwaarden

Iedereen kan zich aanmelden om activiteiten voor te stellen die een beter internet bevorderen. Deze moeten worden georganiseerd met een niet-commercieel doel.
De coördinatoren van het Belgische Better Internet Consortium behouden zich het recht om de registratievoorwaarden aan te passen en activiteiten uit te sluiten die niet aan de registratievoorwaarden voldoen.