Deelnameformulier

Registreer je activiteit via dit formulier. Zo kan iedereen lezen wat jij van plan bent!

Logo/visual van de organisatie

datum van de activiteit

DD/MM/JJJJ
Adres van de plaats van de activiteit
Provincie (verplicht)
Uw activiteit
Taal/talen van de activiteit (verplicht)

meerdere keuzes mogelijk

Welk type activiteit organiseert u? (verplicht)

meerdere keuzes mogelijk

Beschrijf uw activiteit in een paar regels

Doelgroepen (verplicht)

meerdere keuzes mogelijk

Thema's van de activiteit (verplicht)

meerdere keuzes mogelijk

Status van de activiteit (verplicht)
Registratie voorwaarden

Iedereen kan zich aanmelden om activiteiten voor te stellen die een beter internet bevorderen. Deze moeten worden georganiseerd met een niet-commercieel doel.
De coördinatoren van het Belgische Better Internet Consortium behouden zich het recht om de registratievoorwaarden aan te passen en activiteiten uit te sluiten die niet aan de registratievoorwaarden voldoen.

Ik heb de registratievoorwaarden gelezen en accepteer deze. (verplicht)