Departement Onderwijs en Vorming

DOV

Het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid ondersteunt de minister met een breed gamma beleidsondersteunende taken. Binnen die opdracht voert het Departement Onderwijs een specifiek ondersteuningsbeleid om ICT te integreren in scholen. Daarbij maakt E-safety sinds 2007 expliciet deel uit van de eindtermen. Scholen hebben hiermee een kader om rond veilig ICT-gebruik te werken. Om scholen te helpen bij zo’n schoolbrede aanpak, lanceerde het departement Onderwijs het e-safety label.

Scholen staan niet alleen in de aanpak van ICT-veiligheid. Er zijn samenwerkingsverbanden met de industrie, de wetenschappen en middenveldsorganisaties zoals Klascement, de Gezinsbond, Child Focus en het Kenniscentrum Mediawijsheid. Via dergelijke partnerschappen voorziet het Departement Onderwijs in sensibiliserings- en infocampagnes, lesmateriaal en vormingsinitiatieven, zoals de Mediacoach opleiding.

Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO