Het belgisch better internet consortium

Vandaag de dag is het landschap van initiatieven met betrekking tot cybersecurity, e- safety , mediaopvoeding en de bevordering van een beter gebruik van het internet voor kinderen erg versnipperd in België.

Veel van de bestaande initiatieven zijn meestal niet of onvoldoende bekend bij het grote publiek , waardoor mensen vaak moeilijk hun weg vinden als ze op zoek gaan naar informatie, tools, vormingen, enz. Door onvoldoende samenwerking en dialoog, worden middelen die vaak al zeer zeldzaam zijn, niet altijd even efficiënt besteed.

Het Belgian Better Internet Consortium wil alle Belgische actoren en stakeholders samenbrengen die werken rond, of (on)rechtstreeks bezig zijn met veilig internet, mediawijsheid en een positief gebruik van dit fantastiche medium.. We willen verschillende expertorganisaties en kennis samenbrengen en meer concrete samenwerkingen mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld de creatie van een “one-stop shop” voor het Belgische publiek. De organisaties die lid zijn van het consortium werken op diverse thema’s gaande van technische veiligheid over een veilig gebruik naar een positiever gebruik van het internet.

Om te garanderen dat het consortium bestaat uit de juiste organsiaties en dat we tegemoet komen aan echte noden en behoeften, hebben we eerst en vooral werk gemaakt van een kwalitatieve mapping om de bestaande initiatieven en actoren in kaart te brengen. Je vindt de database van Nederlandstalige initiatieven hier. De Frans- en Duitstalige initiatieven, vind je hier.

De leden van het consortium zijn :

Ter gelegenheid van Safer Internet Day 2019, hebben de leden van B-BICO, met hulp van organisaties uit het middenveld, een memorandum opgesteld over de digitale noden van kinderen en jongeren. Het memorandum bevat enkele aanbevelingen én concrete voordbeelden van maatregelen om deze te verwezenlijken.
Download hier het volledige memorandum.

Indien uw organisatie lid wilworden van het consortium, neem gerust contact op met Child Focus via bbico@childfocus.org

Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO