imec

iMinds

Mediawijs.be is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en IMEC vzw.
Mediawijs.be helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Daarvoor 

  • start Mediawijs.be overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse mediawijsheidsveld,
  • inspireert Mediawijs.be het Vlaamse mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
  • stimuleert Mediawijs.be mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
  • houdt Mediawijs.be de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van media en mediawijsheid,
  • en speelt Mediawijs.be een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa
Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO