EU context

B-BICO kwam tot stand dankzij de financiële steun van de Europese Unie onder het programma Connecting Europe Facility (CEF). De doelstelling van dit programma is het implementeren van diensten die van het internet een vertrouwde omgeving maken voor kinderen door middel van acties die hen online responsabiliseren en beschermen.

Zoals uiteengezet in de EU-agenda voor de rechten van het kind, kunnen de langetermijneffecten van ontoereikende investeringen in beleid dat kinderen betreft, verstrekkende gevolgen hebben voor onze samenleving. De Digitale Agenda voor Europa streeft ernaar iedere Europeaan in staat te stellen gebruik te maken van digitale media, maar kinderen hebben specifieke behoeften en nemen een kwetsbare positie in op het internet.

Er moet dan ook worden gezocht naar aangepaste oplossingen zodat het internet een middel wordt voor kinderen om toegang te krijgen tot kennis, te communiceren, hun vaardigheden te ontwikkelen en hun vooruitzichten op een baan of inzetbaarheid te verbeteren. De onlineveiligheid van kinderen is een belangrijk streefdoel in het kader van de Digitale Agenda voor Europa. MEMO/10/199

In 2012 heeft de Commissie een plan via de Strategie voor een beter internet voor kinderen, opgesteld om kinderen de digitale vaardigheden en instrumenten te geven die ze nodig hebben om volop en op een veilige manier de vruchten van de digitale wereld te kunnen plukken.
De strategie is opgebouwd rond vier elkaar versterkende pijlers:
1) bevorderen van kwalitatief hoogwaardige online-inhoud voor jonge kinderen;
2) zorgen voor meer sensibilisering en responsabilisering;
3) creëren van een veilige online-omgeving voor kinderen; en
4) bestrijden van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.
De strategie stelt een reeks maatregelen voor die de Commissie, de lidstaten en de gehele waardeketen van de bedrijfswereld moeten nemen.

De in de strategie uiteengezette maatregelen bouwen voort op lopende EU-maatregelen ter zake. Zo zullen de eenvoudige mechanismen voor kinderen, ouders en leraren om schadelijke inhoud en ontoelaatbaar gedrag online te melden een aanvulling vormen op de met het getal 116 beginnende telefonische meldpunten voor vermiste kinderen (zie IP/07/188).

De Coalitie het internet een betere plek voor onze kinderen te maken is een vrijwillig samenwerkingsinitiatief. Prioritaire acties bestaan erin de rapportage van schadelijke inhoud te vergemakkelijken, te garanderen dat privacyinstellingen aangepast zijn aan de leeftijd en de mogelijkheden voor ouderlijk toezicht uit te breiden, en zo tegemoet te komen aan de behoeften van een generatie die steeds jonger online gaat.

Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO