Privacycommissie

Privacy-Commission

Ik beslis

‘ik beslis’ is een initiatief van de Privacycommissie om kinderen en jongeren te sensibiliseren en te informeren over hoe ze best omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen. Surf naar www.ikbeslis.be voor meer informatie.

Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO