Technofutur TIC

Technofutur

Technofutur TIC, in 1998 opgericht onder impuls van de Waalse Gewestregering, is een erkend kenniscentrum dat vanuit de Aéropôle de Gosselies opereert, een bedrijvenzone ten noorden van Charleroi.
Kenniscentra waren oorspronkelijk opgevat als ‘hubs’ voor beroepsopleidingen, technologische bewaking en sensibilisering. Ze kaderden in een uitgesproken ontwikkelingslogica om tegemoet te komen aan de noden van ondernemingen, werknemers, werkzoekenden, onderwijs en sectorale partners.

Vanaf eind jaren 1990 werd gestreefd naar de uitbouw van opleidingscentra van een “nieuwe generatie”:

met de focus op kwaliteit en creativiteit;
voor iedereen toegankelijk - van bedrijfsleiders tot en met eindejaarsstudenten - en strikt toeziend op gelijke kansen;
ijverend voor partnerschappen tussen overheid en privésector om alle behoeften van socio-economische actoren te overkoepelen;
gevestigd in zones met een groot groeipotentieel om aansluiting te houden met de economische ontwikkeling van Wallonië.
http://www.technofuturtic.be/TechnofuturTIC/Quisommesnous.aspx

Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO