Zorgen voor beter Internet voor iedereen: hoe kwetsbare groepen betrekken en ondersteunen?


Niet iedereen heeft de toegang, de middelen of de nodige kennis om helemaal deel te nemen aan onze digitale maatschappij. Het lijkt ons daarom belangrijk om onze mediawijsheidsinitia- tieven te verbeteren, zodat ze beter inspelen op de noden en verwachtingen van de sociaal en digitaal kwetsbare groepen.

Onze vraag was de volgende: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze mediawijsheidsinitiatieven kwetsbare groepen nauwer betrekken en ondersteunen? In het kader van het Europese project Belgian Better Internet Consortium (B-BICO), brachten CSEM, Média Animation en Mediawijs professionals en deskundigen in dit domein samen tussen maart en november 2021 om over deze kwestie te spreken.

Voor deze «Betternet Labs» werden deskundigen uit verschillende domeinen (digitale inclusie, armoede, geletterdheid en mediaopvoeding) uitgenodigd om te komen getuigen over de sociale en digitale ongelijkheden waarmee hun begunstigden ge- confronteerd worden en om na te denken over hoe opleidingen voor verschillende media hier- voor een oplossing zouden kunnen vormen.

In tweede instantie hebben we tijdens een tweede Betternet Lab meer specifieke vragen gesteld over de begeleiding van kinderen uit kwetsbare gezinnen bij het gebruik van media.

Deze ontmoetingen hebben geleid tot negen hoofdaanbevelingen voor de beleidsmakers en de spelers uit het onderwijsveld.

 • Ontdek de oriëntatienota en onze 9 slotaanbevelingen
  .
  .

 • Ontdek het verslag en aanbevelingen van Betternet Lab "Better Internet for All"
  .
  .

 • Ontdek het verslag en aanbevelingen van Betternet Lab "Mediaopvoeding bij kwetsbare gezinnen"
  .
  .

Média Animation
Cert.be
Child Focus
CSEM
Mediawijs
European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

By Média Animation for B-BICO